Livet på kooperativet

Ulvarna är ett föräldrakooperativ. I många delar fungerar verksamheten som en kommunal förskola med anställd utbildad pedagogisk personal som tar emot våra barn under normala arbetstider. Vi följer samma lagar och regler. Det som skiljer är att vi föräldrar själva äger och beslutar om inriktningen i vår verksamhet. Vi är också mer delaktiga och åtar oss också att engagera oss i verksamheten med vissa insatser.

Styrelsearbete

Som medlem i ett föräldrakooperativ är du med i förskolans styrelse. Några gånger varje termin är det styrelsemöte där punkter som berör verksamheten, inne/utemiljö samt fastigheten tas upp. Mötet ska genomföras effektivt och tar oftast ca 1–1,5 timme. Ur styrelsen väljs varje år medlemmar till en styrgrupp som består av ordförande, personalansvarig/vice ordförande, kassörer samt sekreterare. Denna styrgrupp sköter under året de viktigaste frågorna, framförallt de som rör ekonomi och personal.

Delta i barngruppen

En eftermiddag i veckan har föräldrarna hand om barngruppen, medan personalen har sin planeringstid. För varje enskild familj innebär det ca 3 eftermiddagar per termin, beroende på hur många familjer som är medlemmar i kooperativet. Dessa timmar är väl investerade, då man både kommer närmare sitt eget barn och lär känna gruppen, vilket bidrar till ett harmoniskt klimat och fina relationer som håller i sig i många år framåt. Föräldrar som haft sina barn på Ulvarna upplever därför också ofta en stor trygghet när barnen går vidare i skolan. Att man känner varandra så väl, både föräldrar och barn, är en vinst för alla.

Om mat och städ

Förskolan har en egen kock, så föräldrarna lagar ingen mat här. Vi serverar mellanmål när vi har barngruppen. Föräldrarna delar dock på städningen av lokalerna. Omfattningen varierar utifrån hur många familjer vi är, men blir ofta ca 1–1,5 veckor per termin. Dessutom arrangerar vi en gemensam städdag varje termin, en förmiddag under helgen, då vi fräschar upp ytor och leksaker.

Lokaler och utemiljö

Du ingår i en av våra grupper som löpande tar hand om daglig skötsel och reparationer. Andra saker får vänta till våra fixardagar, där föräldrarna tillsammans ger förskolan den omsorg som behövs. Barn och små/storasyskon är självklart med i fejandet och dagen är en uppskattad mix av nytta och nöje.

Festligheter

Att ha roligt ihop skapar bra förutsättningar för en bra verksamhet tycker vi. Självklart har vi föräldrar därför också en festkommitté som arrangerar trivsamma sammankomster för oss vuxna, ofta med roliga teman eller aktiviteter.

Föräldrakooperativet Ulvarna har funnits sedan 1988 och är beläget i Ulvsby, Karlstad. Förskolan är belägen i en fantastisk lantmiljö med skog och öppna marker som grannar runt den röda husknuten.

Adress

Ulvsby 314

655 93 Karlstad

Kontakta oss

054-86 65 56

info@ulvarna.se